Tihu järved

Tihu järved asuvad Hiiumaal 3–4 km Männamaa külast loodes soises maastikus. Järverühma kuuluvad Tihu järv ehk Suurjärv ehk Männamaa järv (umbes 85 ha, suurim sügavus umbes 0,5 m), Tihu Keskmine järv ehk Väikejärv (2,7 ha, 0,6 m) ja Tihu Kolmas järv (4,6 ha, 1,5 m). Tihu järved on tekkinud Limneamere alguses merest eraldunud suuremast veekogust. Läbivool nõrk kuni keskmine, vesi vahetub Suurjärves 4,5 korda aastas, väljavool Lupuse jõe kaudu Jausa lahte. Järved on segatoitelised, neis leidub apteegikaani (looduskaitse II kaitsekategooria); põhilised kalad koger, ahven ja haug. Kuuluvad Tihu looduskaitsealasse.

EE 12, 2003