Tiideberg, Aksel

Aksel Tiideberg (18. III 1930 Puka vald – 15. III 2013), pedagoog, ajaloolane ja kirjamees, Abja Gümnaasiumi juht ja Abja vallamuuseumi asutaja.

Lõpetas 1948 Tõrvas keskkooli, õppis 1957–64 Tartu ülikooli kaugõppeosakonnas ajalugu.

Töötas Pikasilla 7-klassilises koolis õpetajana, teenis 1951–56 Nõukogude armees. Töötas 1956–68 Valguta algkoolis õpetaja ja direktorina ning Rannu 8-klassilise kooli direktorina. Aastast 1968 Abja keskoolis, kus töötas 43 aastat ajalooõpetaja, õppealajuhataja ja direktorina.

Tema ajal toimus koolis uute õppemeetodite juurutamine ja üleminek kabinetsüsteemile, pandi alus õpilaste koduloolise uurimistöö ja mälumängude traditsioonile ning loodi piirivalve õppesuund. Ta oli tunnustatud ekskursioonijuht ja looduskaitse seltsi aktiivne liige. Tema algatusel rajati 1972 Abja kooli muuseum. Sellest kasvas välja Abja vallamuuseum, mida ta juhatas pärast koolitööst loobmist. Temalt on ilmunud kuus Mulgimaa, kodukandi ja selle ümbruse kultuurilugu käsitlevat raamatut.

Abja valla aukodanik ja Eesti Looduskaitse Seltsi auliige.

Töid

  • Halliste enne ja nüüd (2004)

Kirjandus

Loodud 2013