Tillich, Paul

Paul Johannes Tillich [-lih] (20. VIII 1886 – 22. X 1965), saksa protestantlik teoloog ja filosoof.

Oli 1919–24 teoloogia- ja filosoofiaõppejõud Berliinis, 1924–25 Marburgis, 1927–29 Leipzigis ja 1929–33 Frankfurdis. Pärast natsionaalsotsialikku pööret emigreeris 1933 USA-sse, oli 1933–55 New Yorgi Union Theological Seminary, 1955–62 Harvardi ja 1962–65 Chicago ülikooli õppejõud.

Tillichi inimese- ja usukäsitust olid mõjutanud Esimese maailmasõja järel tekkinud nn kriisiteoloogia ja usuline sotsialism (ta oli seotud Frankfurdi koolkonnaga). Tillichi järgi on Jumal olemise lähtealus, seepärast ei ole religioon pelgalt kiriku tegevuse valdkond, vaid hõlmab kogu inimese eksistentsi (olemisteoloogia, eksistentsialistlik teoloogia) ja eeskätt kultuuri (kultuuriteoloogia). Seetõttu on Tillichi maailmavaade lähedane usulisele eksistentsialismile.

Töid

  • Die religiose Lage der Gegenwart (1926)
  • Die sozialistische Entscheidung (1933)
  • Systematic theology (3 kd, 1951–63, saksa keeles 1955–68)
  • The courage to be (1952)
  • Dynamics of faith (1957)

EE 9, 1996