Tohver, Vello

Vello Tohver

Vello Tohver (3. XII 1922 Tallinn – 28. IV 1995 Tartu), mikrobioloog ja biokeemik, bioloogiakandidaat (1964). Lõpetas 1949 Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja 1957 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Oli 1957–65 ENSV Teaduste Akadeemia eksperimentaalbioloogia instituudis noorem- ja vanemteadur, 1965–83 TRÜ taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri õppejõud (aastast 1968 dotsent, 1965–76 kateedri juhataja), 1983–88 TRÜ ökosüsteemide laboratooriumi vanemteadur. Tegeles peamiselt bakteriaalse denitrifikatsiooniga, mügarbakterite radiobiokeemiaga ja pärmide kasvufüsioloogiaga. Avaldanud mikrobioloogiaõpikuid.

Töid

  • Teejuhid bioloogiasajandisse (1970)
  • Inimene ja ilm (1970, autoreid)
  • Tööstusmikrobioloogia (1971, autoreid)
  • Üldine biokeemia (1977)
  • Об антропогенной экологии нитрат-респираторных, денитрифицирующих и денитритифицирующих бактерий (1988)
  • Vitamiinide ABC (1994)

Kirjandus

  • L. Viileberg. Lämmastikuringe uurija. – Edasi, 3. detsember 1972
  • H.-M. Männamaa. ...valisid jälle bioloogia. Intervjuu V. Tohveriga. – Eesti Loodus 12, 1982, lk 805–808 

EE 14, 2000; muudetud 2011