Tooma sookatsejaam

Tooma sookatsejaam. Endla looduskaitseala külastuskeskuse hoone

Tooma sookatsejaam, Eesti vanim, 1910–89 tegutsenud põllumajanduslik uurimisasutus, asus Jõgevamaal Endla soostiku kirdeosas Toomal. Katsejaama asutas Balti Sooparandusselts (1908–14 Balti Sooselts). Tooma sookatsejaamas alustati teaduslikul alusel Eesti soode uurimist (tehti geoloogilisi, botaanilisi ja agrokeemilisi uurimisi, alustati ilmavaatlusi). I maailmasõja ajal katsejaama töö soikus, seda jätkati 1922. aastast, laiendati katsealust pindala ja nõustati sooharijaid. Tooma oli agronoomiaüliõpilaste ja põllutöökoolide lõpetajate praktikakoht. 1944 jätkati Tooma Soouurimise Instituudina, 1956 sai sellest Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMTUI) Tooma katsebaas (uuriti, kuidas kasutada erinevaid sootüüpe heinamaana). 1974 liideti katsebaas Jõgeva näidissovhoosiga, 1989 EMMTUI kultuurrohumaade osakonna uurimisrühm kaotati.

Tänapäeval on Toomal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Tooma sooseiresektor (Eesti ainuke), millele kuulub 6 soohüdroloogiajaama (avatud 1962–63): Linnusaare, Tulijärve, Tooma I, Tooma IV, Tooma V, Tooma VII (1972–2005 ka Tooma VI). Soos mõõdetakse ja vaadeldakse 10 positsiooni. Ilmavaatlusi tehakse mineraalmaal ja rabas. 1928–44 Toomal tegutsenud sooharimiskooli hoones asub aastast 1993 Endla looduskaitseala külastuskeskus. Looduskaitseala ja sooseiresektori töötajad jätkavad sealseid teadusliku uurimise traditsioone. 1923–39 on Toomal töötanud rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane Paul William Thomson, ta rakendas Balti riikides esimesena palünoloogilist uurimismeetodit.

Loodud 2011