topograafia

topograafia (< topo- + kr graphõ 'kirjutan'), geodeesia haru, mis tegeleb maapinna mõõdistamisega (topograafilise mõõdistamisega)  ja mõõtmistulemuste põhjal topograafiliste kaartide koostamisega. Topograafilise mõõdistamise põhimeetod on aerofoto- ja satelliitmõõdistamine (GPS). Mensul- ja fototeodoliitmõõdistamist ning tahhümeetriat rakendatakse väikeste maa-alade mõõdistamisel suures mõõtkavas (1:100 000) või pinnamoe kujutamiseks fotoplaanil. Maastikuelemente tähistavad topograafilistel kaartidel leppemärgid (topograafilised leppemärgid). 

Algul tehti topograafilist mõõdistamist silma järgi, hiljem hakati kasutama ka lihtsamaid riistu – kompassi ja mensulit. Eesti alal tehtavate topograafiliste tööde geodeetilise aluse (triangulatsiooni) on XIX sajandi alguses rajanud С. F. Tenner ja W. Struve.

Nüüdisajal kooskõlastab Eestis topograafilist ja kartograafilist tööd Maa-amet.

EE 9, 1996