tsivilisatsioon

tsivilisatsioon, inimühiskonna eksisteerimise viis, mis on kujunenud tema tegevuse ja arenemise kestel. Mõiste võtsid kasutusele valgustusfilosoofid 18. sajandil, samastades tsivilisatsiooni kultuuriga ja vastandades selle barbaarsusele. Laiemas tähenduses on tsivilisatsioon kogu inimühiskond oma ainelise ja vaimse kultuuriga, kitsamas tähenduses mingil ajaloo arengu astmel või suures, suhteliselt suletud geograafilises ruumis olev ühiskond (nt antiiktsivilisatsioon, kristlik tsivilisatsioon, Lääne tsivilisatsioon, Hiina tsivilisatsioon). Tänapäeval valdab käsitus (Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Samuel Huntington), mille kohaselt inimkond eksisteerib paljude erinevate ja omaette arenevate tsivilisatsioonide kujul.

VE, 2006