Udeva sovhoos

Udeva sovhoos, asus tänapäeva Järvamaal Koeru vallas.

Majandi üldpindala oli 6560 ha, sellest haritavat maad 3860 ha.1974 oli 937 lehma keskmine toodang 3758 kg 3,7%-lise rasvasisaldusega piima. Kasum 730 000 rubla, rentaablus 50,6%. Udeva karjast pärinevad omaaegsed tähtsamad eesti punase veise pulliliinid. Sovhoosil oli selle veisetõu II klassi tõufarm.

Sovhoosis töötasid sotsialistliku töö kangelased A. Kont, H. Kruusalu, M. Malman, M. Ollikainen, J. ja L. Paukku, A. Saar (Külaots).

ENE 8, 1976; muudetud 2012