ulama

ulama, (ar ’õpetlased’), islami vaimulikkond. Hõlmab usuteadlasi ja pärimusliku seaduse (šariaat) tundjaid, kelle pädevuses on olnud jumalateenistuse korraldamine, hariduse andmine ja õigusemõistmine. Moodustab islamiusulistes riikides mõjuvõimsa ühiskonnakihi. Sunniitide vaimulikud valivad enda hulgast esivaimuliku (mufti, šeik al-islami), kes on riigi või piirkonna kõrgeim usuline autoriteet.

EE 10, 1998