utoopia

utoopia, Thomas More’i teose „Utoopia” järgi kasutusele tulnud mõiste, kujutlus täiuslikust, kuid reaalselt teostamatust inimühiskonnast ning ühtlasi seda käsitlev ilukirjandusteos või filosoofiline uurimus. Utoopia kui ühiskonnakriitiline kirjandusžanr tekkis Euroopas 16. sajandil ja seda on jätkuvalt viljeldud ka 20. sajandil. Rööpselt utoopiaga on viljeldud antiutoopiat (Aldous Huxley „Hea uus ilm”).

VE, 2006