Väike-Tulpe saar

Väike-Tulpe, madal saar Liivi lahes Saaremaa lõunarannikul; 1,8 km2, kõrgus 1,2 m. Peamiselt moreenist koosnevat saart katavad kadastik, rannaniit ja roostik. Väike-Tulpe ja Suur-Tulpe poolsaare vahelises väinas on madal Laidumaa saar (16,4 ha).

EE 12, 2003; muudetud 2011