Vergi

Soo- ehk mesimurakas

Vergi, küla Lääne-Virumaal Vihula vallas Lahemaa rahvuspargis, paikneb Vergi poolsaare idaosas 2 kilomeetrit Altjast loodes; 104 elanikku (2000). Seal on sadam, piiripunkt, raamatukogu ja tuletorn. Vergi sadam on Viru ranna külastatavaimaid jahisadamaid. Vergi saare (nüüd Vergi neem) sadamapaika ühendab mandriga kivitamm. Vergi lähedalt kõdusoometsast on leitud Eestis haruldast soo- ehk mesimurakat.

Vergit on esmamainitud 1309 (Ferckis), 1462 oli Vergi kohal rootslaste talu; küla on olemas aastast 1555 (Wirkes). Sadamakoha kohta on teateid aastast 1582 (Hafen Werx), seda on varem nimetatud ka Kaup(a)saareks, mis viitab kunagisele kauba-vahetuskohale – Virumaa talurahvas vahetas seal rukist jm Haapasaarelt jt saartelt tulnud Soome kalurite silgu vastu (sõbrakaubandus). Keskajal ja hiljemgi oli Vergi rannakaubanduskeskus ja purjekaehituskoht. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul, kui Vergi oli põhjaranniku suurimaid kalurikülasid, ehitati Vergi saarel ka kaljaseid ja kuunareid. Nüüdse Vergi sadama ehitamisel (1928–34) rajati Vergi neeme ja sellest idas asuva Vergi saare vahele ühendustamm – pealt 1 meetri laiune, 197 meetri pikkune kiviprisma. Et Vergi laht oli avatud idatuultele, ehitati sadamasild konksukujulisena – kogupikkus 425 meetrit, sellest 290 meetrit 4 meetri laiune kiviprisma ja 135 meetrit kivipuistetamm. 1935 süvendati Vergi sadam 4 meetri sügavuseks ja püstitati lahe soppi puidust sihtpaagid, mis nüüdseks on asendatud metallsõrestikpaakidega, millel valged musta püsttriibuga kilbid. 1936 asendati suurel rannarahnul olnud tulepaak (rajatud 1924) saare loodeotsale püstitatud 10 meetri kõrguse raudbetoontuletorniga (projekteeris ja ehitas Armas Luige).

Välislink

MerLe, 1996; EE 11, 2002; EE 12, 2003; muudetud 2011