vesinikueksponent

vesinikueksponent, lahuse (sh mullalahuse) happe­sust või aluselisust iseloomustav näitaja, vesinikioo­nide kontsentratsiooni negatiivne kümnendlogaritm: pH = –log CH+, kus CH+ on vesinikioonide kont­sentratsioon g/l. Puhta vee ja neutraalsete lahuste pH = 7, happelistel lahustel on pH väiksem kui 7, aluselistel suurem kui 7. Mulla pH määratakse harilikult kaaliumkloriidilahuse leotises või vesileotises ja tähistatakse vastavalt pHKCl ja pHH2O.

Loe täiendavalt artikleid mulla reaktsioon ja mulla happesus.

EME 2, 2009