agroklimatoloogia

agrokiimatoloogia, rakendusklimatoloogia haru, mis uurib kliima mõju põllumajandusele, eriti maaviljelusele. Agroklimatoloogia alused rajasid vene teadlane Aleksandr Vojeikov, Itaalia teadlane Girolamo Azzi (1885–1969) ja USA teadlane Вurton Е. Livingstoni (1875–1948).

EE 1, 1985