bioklimatoloogia

bioklimatoloogia, klimatoloogia haru, mis uurib kliima mõju elusolendeile. Bioklimatoloogia tähtsaimad harud on agroklimatoloogia ja inimese bioklimatoloogia; viimane käsitleb inimese soojusbilansi sõltuvust ilmastikutingimustest ning kiirguste, õhu koostise, ilmastiku, kliima ja õhuelektri mõju tervisele, pärilikkusele, haiguste levimisele jms.

EE 1, 1985