Alajõe vald

Elanike arv (2010) 309
Pindala 109,61 km2
Vallavanem Jaanus Kriisk
Maakond Ida-Virumaa

Alajõe vald asub Ida-Virumaal, keskus Alajõe külas.

Asustus ja rahvastik

Valla elanikest 14% (2000) on eestlased.

Vaata ka Alajõe valla elanike arv asulati  

Loodus

Hõlmab Alutaguse madalikul paikneva Peipsi põhjaranniku 26 kilomeetri pikkuse ala, ulatub idas Narva jõe ülemjooksuni.

Riigimetsamaad haldab Alutaguse metskonna Permisküla ja Iisaku metsandik. Metskonna keskus on Iisakus. Vallas paikneb piki Peipsi randa Smolnitsa maastikukaitseala, lahustükkidena osa Agusalu looduskaitsealast (osa Valgesoo sihtkaitsevööndist ja põhilahustüki lõunaosa). Vasknarva soo jääb Struuga maastikukaitseala piiresse ja Vasknarva küla Narva jõe ülemjooksu hoiuala piiresse. Katase külas kasvab kaitsealune, küünlakujulise vormiga kadakas (kõrgus 9 m).

Ettevõtlus ja transport

Arenenud on puhkemajandus (puhkekeskus Suvi (Karjamaa külas), Uusküla puhkekeskus, Remniku õppe- ja puhkekeskus), tulu annab kalandus. Vasknarvas asub paadisadam.

Haridus ja kultuur

Alajõe vallas ei ole haridusasutusi, õpilaste vedu on korraldatud Lohusuu ja Iisaku valda. Alajõel on raamatukogu ja velskripunkt.

Ajalugu

Halduslikult jaotus ala rajoonide moodustamiseni (1950) Iisaku ja Vasknarva valla vahel, 1954 moodustatud Alajõe külanõukogu sai valla staatuse 26. II 1992.

EE 12, 2003; muudetud 2011