Lohusuu vald

Elanike arv (2010) 785
Pindala 103,28 km2
Vallavanem Tormis Otsma
Maakond Ida-Virumaa

Lohusuu vald asub Ida-Virumaa edelaosas, Peipsi järve looderannikul, keskus Lohusuu alevikus.

Asustus ja rahvastik

Asustus on peamiselt valda läbiva Jõhvi–Tartu maantee ja ranniku ääres, umbes pool rahvastikust elab Lohusuu alevikus.

Vaata ka Lohusuu valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Paikneb Alutaguse madalikul. Valla siseosa on valdavalt metsane ja soine (Kärasi soo ja Tudulinna raba). Lohusuu vallas on Järvevälja maastikukaitseala (osaliselt), Avijõe hoiuala (osaliselt), Loode-Peipsi hoiuala (osaliselt) ja Sahmeni hoiuala ning kaitsealustest looduse üksikobjektidest Jõemetsa külas kasvavad lõhislehine valgelepp (kõrgus 7 m; haruldane vorm), tamm ja vaher ning 1939. aastal kaitse alla võetud Värava kivi (Piilsi külas). Valla riigimetsa haldavad Alutaguse metskonna Avinurme ja Iisaku metsandik.

Ettevõtlus ja transport

Valda läbib Jõhvi–Tartu maantee. Valda läbiva Avijõe suudmes asub sadam. Valla põhjaosa Raadna ümbrus on tuntud puhkeala. Vallas tegeldakse kalapüügi ja kala töötlemisega.

Haridus ja kultuur

Lohusuu kirik 1921

Haridus- ja kultuuriasutused on valla keskuses, raamatukogu on ka Jõemetsas. Lohusuu alevikus on 2 kirikut ja kalmistut.

Ajalugu

Vald aastani 1950 (aastani 1949 Tartumaal, seejärel Jõgevamaal), staatus ennistati 2. VII 1992.

EE 12, 2003; A ja O taskuteatmik. Eesti vapid ja lipud, 2004; muudetud 2011