Allikmets, Rando

Rando Allikmets (4. XI 1960 Tartu), molekulaarbioloog, Lembit Allikmetsa poeg, bioloogiakandidaat (1988, Moskva). Lõpetas 1983 biokeemia ja viroloogia erialal Moskva ülikooli, täiendanud end Stockholmis Kuningliku Meditsiiniinstituudi vähibioloogia allinstituudis. Töötanud 1983–88 Moskvas Semjakini-nimelises bioorgaanilise keemia instituudis, 1988–90 Eesti Teaduste Akadeemia keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis ja 1991 Eesti Teaduste Aakadeemia keemia instituudis, aastast 1991 on USA Rahvusliku Vähiuurimise Instituudi (Marylandis) teadustöötaja. 1999. aastal siirdus New Yorki, Columbia ülikooli silmainstituuti, kus avas oma meditsiinilise geneetika laboratooriumi. Avastanud oma töörühmaga pärilike silmahaiguste geeni ABCR, mis põhjustab eakate inimeste silma võrkkesta taandarengut, nägemise puudulikkust ja pimedaksjäämist, ning tõestanud, et see geen osaleb Stargardti tõve tekkes. Uurimusi molekulaarbioloogia, inimese genoomi, geenide kloonimise ja vähkkasvajate supressorgeenide alalt.

Töid

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011