molekulaarbioloogia

molekulaarbioloogia, elunähtusi molekulide tasemel uuriv teadusharu, kasutab bioloogia, keemia ja füüsika meetodeid. Molekulaarbioloogia alguseks loetakse harilikult DNA struktuuri avastamist (1953). Molekulaarbioloogia peamisi harusid on molekulaargeneetika, mis uurib peamiselt geeni ja genoomi struktuuri ning geneetilise informatsiooni kodeerimist, muutumist, edasikandumist ja realiseerumist.

VE, 2006