Audru kihelkond

Audru 20. sajandi alguses

Audru kihelkond hõlmas Pärnumaal nüüdse Audru valla ning osa Koonga ja Sauga vallast, kuulus arvatavasti 13. sajandi alguses Läänemaa Soontagana kihelkonda, 13. sajandi keskpaigast Vene-Liivimaa sõjani Saare-Lääne piiskopkonda. 1451 mainitud Audru kihelkonna ametkond jagunes metsa- ja rannavakuseks. 1625 läänistati Audru eravaldusse ning ta oli mõisade reduktsioonini Pärnu krahvkonnaks nimetatud mõisavalduste keskus. Esimene Audru kirik valmis 1636 (hävinud) ning siis kihelkond iseseisvus (eraldus Vana-Pärnust). 1846–47 siirdus 46,1% Audru kihelkonna elanikest õigeusku, asutati Jõõpre (kirik ehitati 1876–79) ja Uruste kogudus (kivikirik 1873). Esimesed talud osteti päriseks 1878 Jõõpres, enamik talusid osteti 1880. aastail. 1919 asutati Lavassaare turbakäitis.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011