CCD-seade

CCD-seade (<ingl charge-coupled device ’laengsidestusseadis’), digitaalses fotoaparaadis ning tele- ja videokaameras kasutatav plaadikujuline elektronseadis, millele (filmi asemel) tekitatakse kujutis. Sellelt saadud väljundsignaali järgi moodustatakse kujutis arvutiekraanil. Kujutist võib töödelda ja printida.

VE, 2006