digitaaltehnika

digitaaltehnika, tehnika haru, mis põhineb digitaalsignaalide kasutamisel. Digiteerimisel asendatakse sujuvalt (pidevalt) muutuv suurus, näiteks helitugevust elektriliselt väljendav vool (analoogsignaal), järjestikuste, võrdsete ajavahemike järel loetavate hetkväärtustega ja esitatakse ainult 0 ja 1-ga väljendatavate kahendarvudena. Elektriliselt või optiliselt ülekantav bitijada moodustab digitaalsignaali. Digitaalsignaali kasutamisel põhinevad nüüdisaegne arvuti, side, mõõtetehnika, helitehnika, digitaalfotograafia, -raadio ja -televisioon. Digitaalsignaal võimaldab analoogsignaaliga võrreldes tunduvalt paremaid heli ja pildi omadusi, informatsiooni teisendamist ja häirevaba ülekandmist, originaaliga identset kopeerimist, uusi infokandjaid (laserplaat) ja kanaleid (valguskaabel), suuremat mõõtetäpsust, paljude (nt robotite, tööpinkide, kodumasinate) juhtseadmete ühildamist olemuselt digitaalse seadmega – arvutiga.

VE, 2006