Eesti mageveetaimkond

Harilik pilliroog kasvab nii jõgede kui ka järvede kaldavees, moodustades mõnel pool ulatuslikke pilliroostikke

Jõgede tüübirühm. Pedja jõgi Alam-Pedja looduskaitsealal Kirnal

Taimkatet saab vastavalt kasvukohale jagada erinevateks tüüpideks. Kasutusel oleva klassifikatsiooni järgi on üks seitsmest suurüksusest mageveetaimkond. Mageveetaimkonnas saame eristada järvede tüübirühma ja jõgede tüübirühma.

  • Järvede tüübirühm. Järvi rühmitatakse enamasti vees sisalduva orgaaniliste ja mineraalsete ainete hulga ja vahekorra põhjal. Eestis on järvede rühmitamine toimunud mitme süsteemi järgi. Kaua aega oli kasutusel Aare Mäemetsa süsteem. Viimasel ajal kasutatakse lihtsuse mõttes rohkem 12 järvetüübiga süsteemi.

Loe täiendavalt artikleid Eesti järved ja Eesti järvetüübid.

Loe täiendavalt artiklit Eesti jõgede hüdrobioloogilised tüübid ja elustik.

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn, 1977
  • J. Paal. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tallinn, 1997
  • Eesti jõed. Koostaja A. Järvekülg. Tartu, 2001

Välislink

EE 11, 2002 (J. Paal); muudetud 2011