Eesti Muinsuskaitse Selts

Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) on asutatud 12. XII 1987 Tallinnas. Tegevuse põhisuund kultuurimälestiste kaitse. Oli üleminekuaja Eestis olulisimaid ühiskondlik-poliitlisi jõude: algatas Vabadussõja mälestussammaste taastamise, ajaloolise pärimuse kogumise (1988; u 20 000 lehekülge mälestusi, praegu hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis) jmt üritust. EMS-i juures toimib muuseumraudtee (Lavassaares).

Esimehed: Trivimi Velliste (1989–91), Jaan Tamm (1991–93 ja aastast 2006), Mart Aru (1994–2000), Priit Herodes (2000–2006).

Perioodilisi väljaandeid

  • Muinsuskaitse Seltsi Sõnumid (ajaleht; 1988–98)
  • Eesti Muinsuskaitse Seltsi toimetisi (1989)
  • Aastaraamat (aastast 2006; Eesti Kodu-uurimise Seltsi, EMS-i ja Eesti Genealoogia Seltsi ühine väljaanne)

EE 12, 2000; muudetud 2011