Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ühisus

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Ühisus, lüh ESDTÜ, föderalistid, augustis 1905 Tartus asutatud sotsiaaldemokraatlik organisatsioon, mille eesotsas olid Peeter Speek, Gottlieb Ast jt. Häälekandja oli ajaleht Uudised. 8. XI 1905 avaldatud programmi projektis taotleti Venemaa demokraatlikku vabariiki, kõigile rahvastele täielikku omavalitsust, rahvaste üheõiguslikkust, emakeelset asjaajamist jm. ESDTÜ-l oli oskond Tallinnas, Tartus, Narvas ja mitmes Lõuna-Eesti asulas. ESDTÜ soostus olema Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei (VSDTP) koosseisus autonoomse parteina, s.t soovis VSDTP ülesehitamist föderalismi põhimõttel. VSDTP sellega ei nõustunud. Revolutsiooni taandudes ESDTÜ tegevus hääbus.

EE 12, 2003