globulaarvalk

globulaarvalk, bioloogiliselt aktiivne valk, mille molekul on ellipsoidne või kerajas. Globulaarvalkude hulka kuuluvad näiteks ensüümid, hormoonid, toksiinid ja antikehad. Võrdle fibrillaarvalgud.

VE, 2006