harilik kobarpea

Harilik kobarpea

harilik kobarpea (Ligularia sibirica), niisketes paikades, sh madalsoodes ja jõelammidel kasvav 70–140 (170) cm kõrgune haruldane korvõieline taim. Harilik kobarpea on ka Berni konventsiooniga ja EL-i loodusdirektiiviga kaitstavate liikide nimestikus. Eestis on tema levila lääne- ja loodepiir, üksikuid väikesi asurkondi on Ida-Virumaal, Tartumaal (sh Tartu linnas), Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal. 2011. aastal oli keskkonnaregistri järgi 32 hariliku kobarpea leiukohta. Harilik kobarpea on looduskaitse I kaitsekategooria liik ja kuulub Eesti punase raamatu (2008) ohualtide kategooriasse. Harilikku kobarpead ohustavad kasvukohtade võsastumine (peamiselt niitmise ja karjatamise lõpetamise tõttu) ja soode kuivendamine.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011