ibadiidid

ibadiidid, islami vähemusrühmitis, mis on erinev nii sunnismist kui ka šiiismist. Ibadiidid moodustavad muslimitest enamuse Omaanis ja Sansibaris. Ibadiidi muslimeid peetakse haridžiitide rühmitise ainsaks tänaseni säilinud haruks, ehkki ibadiidid ise seda ei tunnista ja peavad end ainsaks õigeks islami haruks. Nende kõrgemaks usuliseks juhiks on imaam. Ibadiitide imaamid valitsesid Omaani 8.–18. sajandini. Peale Omaani leidub ibadiite ka Omaani endistes kolooniates (Ida-Aafrikas, eriti Sansibaris) ning Põhja-Aafrikas (Alžeerias, Tuneesias ja Liibüas), kus nad elavad väikeste kogukondadena.

Loodud 2012