Illuka vald

Illuka valla üldandmed
Elanike arv (2010) 958
Pindala  543,82 km2
Vallavanem Oleg Kuznetsov
Maakond Ida-Virumaa

Illuka vald asub Ida-Virumaa kesk- ja kaguosas, keskus Illuka külas. Suure pindalaga Illuka vald on Eesti väikseima asustustihedusega (alla 2 el/km2) vald.

Asustus ja rahvastik

Illuka vallas on 19 küla: Agusalu, Edivere, Illuka, Jaama, Kaatermu, Kaidma, Kamarna, Karoli, Kivinõmme, Konsu, Kuningaküla, Kuremäe, Kurtna, Ohakvere, Ongassaare, Permisküla, Puhatu, Rausvere, Vasavere. Valla elanikest 53% (2000) on eestlased.

Vaata ka Illuka valla elanike arv külade kaupa

Loodus

Ulatub Ahtme lähistelt Narva jõe ülem- ja keskjooksuni, mis 27 kilomeetri ulatuses on nii valla kui ka riigi piiriks (Permisküla jmt jõesaart jäävad Eesti poolele). Suurema osa vallast hõlmab Alutaguse madalik, ainult kirdeserv ulatub Viru lavamaale. Alutagusel ilmestab pinnamoodi mandrijää servamoodustiste kompleks (Iisaku-Illuka oosistiku kirdepool, Kivinõmme ja Kurtna mõhnastik, Kuremägi). Rohkesti on soid (enamik neist Puhatu looduskaitseala, Agusalu looduskaitseala ja Kivinõmme maastikukaitseala piires, valda ulatub ka Puhatu turbamaardla Oru turbavälja lõunaosa) ja järvi (Konsu järv, Kurtna järvestik, Kõnnu järved). Loodushoiu ja keskkonnakaitse seisukohast on oluline Kurtna maastikukaitseala. Valla piiresse jääb suurem osa Struuga maastikukaitsealast. Kaitse all on ka Illuka (3,6 ha) ja Kurtna mõisa park (6 ha), Kõnnu dendraarium (6,1 ha; Ongassaare külas), Püha tamm (kõrgus 17 m; Kuremäe kloostri kalmistul), Risti tamm (kõrgus 24 m; Illuka külas) ja Pilliroosoo rändrahn (kaitse all 1940. aastast; Ohakvere külas). Suuremalt osalt jääb Illuka valda Narva jõe ülemjooksu hoiuala. Riigimetsamaad haldavad Alutaguse metskonna Pagari, Permisküla ja Iisaku metsandik. Maavaradest leidub põlevkivi (Estonia kaevandus), ehitusliiva (Pannjärve karjäär) ja turvast.

Pannjärve liivakarjäär (2002. aastal)

Kurtna Nõmme järv

Ettevõtlus ja transport

Valda läbib Jõhvi–Vasknarva maantee.

Haridus ja kultuur

Pühtitsa klooster

Illuka mõisas on kool

Illuka vallas asuvad Pühtitsa klooster, Punamäe piirivalvekordon ja Illuka Kool (aastast 2010 lasteaed-põhikool), Kuningakülas on vanade relvade muuseum, Kuremäel raamatukogu, Kurtnas noortekeskus ja raamatukogu-seltsimaja ning Pannjärve Tervisekeskuses tuubipark.

Ajalugu

Varasem Illuka vald kuulus Virumaasse ja 1949–50 Jõhvimaasse. Rajoonide moodustamisel (1950) arvati tollased Illuka ja Kuremäe külanõukogu Jõhvi rajooni piiresse. Illuka külanõukogu sai omavalitsusliku valla staatuse 13. II 1992.

Kirjandus

  • E. Valter. Illuka radadel. Kohtla-Järve, 1998

EE 12, 2003; muudetud 2011