järv

järv, maismaanõos paiknev seisuveekogu, millel ei ole otsest ühendust merega. Nõo tekke järgi eristatakse peamiselt tektoonilisi, liustikulisi, lammi- (sealhulgas soodid), karsti-, termokarsti-, vulkaanilisi, eoolilisi, soo- (nt laukad), pais- ja tehisjärvi (sealhulgas veehoidlad, tiigid) vee soolasisalduse alusel magevee- ja soola- ehk mineraaljärvi. Suuremast veekogust (ka merest) eraldunud või sellest säilinud järv on jäänuk-  ehk reliktjärv. Veerežiimi (veevahetuse) järgi jaotuvad järved umb-, lähte-, läbimis- ja suubumisjärvedeks. Maailma suurim järv on Kaspia meri (371 000 km2) ja sügavaim järv Baikal (1620 m).

VE, 2006