karavell

Portugali karavell

karavell (hisp caravella; ingl caravel, vn каравелла), kõrge ahtriehitisega 2–3-mastiline kiire 14.–16. sajandi Portugali ladinapurjestusega kalapaat, 14. sajandi kahemastiline ladinapurjestusega rannasõidukaubalaev. Algselt olid karavellil ladinapurjed, hiljem esimastis 1–2 raapurje.

Suurte geograafiliste avastuste ajal arenes sellest pikkadeks meresõitudeks sobiv suhteliselt sale karveelplangutusega kolmemastiline ladinapurjestusega laevatüüp, millele oli iseloomulik kõrge ahtrikastell (caravela latina). Hiljem võeti fokk- ja grootmastis kasutusele raapurjed (caravela redonda).

Karavelliks nimetati enamasti (eriti 15. sajandil) kõiki alla 100-tonnise kandevõimega laevu. Karavellid olid 14.–16. sajandil merekindlaimad purjelaevad, põhiliselt seilasid nendel Vasco da Gama, Kolumbus ja Magalhães.

MerLe, 1996; VE, 2006