Karis, Alar

Alar Karis (26. III 1958 Tartu), molekulaar-arengubioloog, Harry Karise poeg, veterinaariakandiaat (1987, Minsk). Lõpetas 1981 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Olnud 1981–87 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi ning 1987–93 Eesti Biokeskuse teadur, 1991 Hamburgi ülikooli külalisteadur, 1992 Londonis Rahvuslikus Meditsiiniuuringute Instituudis Londoni Kuningliku Seltsi stipendiaat, 1993–96 Rotterdamis Erasmuse ülikoolis teadur-projektijuht, 1996–98 Tartu Ülikooli (TÜ) molekulaar- ja rakubioloogiainstituudi teadur ja PHARE ekspert, 1998 TÜ tehnoloogiakeskuse teadur, samast aastast geenitehnoloogiaosakonna juhataja, 1999–2003 erizooloogia korraline professor, 2003–07 Eesti Maaülikooli rektor, aastast 2007 rektor. Eesti Geenikeskuse asutajaliige. Uurinud ribosoomivalkude sisenemist rakutuuma, vereloomerakkude arengut ja eristumist, transkriptsioonitegurite regulatsiooni ja funktsiooni imetajate embrüonaalses arengus, imetajate närvisüsteemi molekulaarset arengut, transgeensete organismide tehnoloogia rakendamist biomeditsiinis ning molekulaargeneetilisi meetodeid zooloogias.

Töid

  • GATA-3 is involved in the development of the caudal raphe nuclei and their production of serotonin (autoreid). – Journal of the Neuroscience, 1999
  • The zinc-finger transcription GATA-3 is essential at the earliest stage of T cell development in the thymus (autoreid). – European Journal of the Immunology 1999, 29

Autasud

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

Välislingid

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (E. Ernits); muudetud 2011