leet-gleimuld

leet-gleimuld, Gley Podzol, alustevaesel lähtekivimil tekkinud happeline liigniiske leetunud muld. Moreenil on E-horisondi ülaosa läbiuhutav ja lee­tunud, allosa vahelduva hapendus-taandusrežiimi tõttu roostene ja B-horisont tugevasti ülagleistunud. Liivadel järgnevad valgele leethorisondile huumus-illuviaalne (Bh) ja R2O3-illuviaalne (Bs) horisont, selle all paikneb süvagleistunud või gleihorisont.

Leet-gleimulla küllastusaste on madal, huumus sisaldab rohkesti fulvohappeid. Leetunud gleimulla profiilis on toorhuumuslik AT- või A-horisont, levinud rohttaime­dega aladel. Leede-gleimullal huumushorisonti pole, metsakõdu (<10 cm tüse) on turvastunud (OT), levinud liivaste männimetsade all. Turvastunud leet-gleimulla pealmiseks horisondiks on 10–30 cm tüsedune turvas.

EME 2, 2009