Leichter, Karl

Karl Leichter (13. X 1902 Näpi külaSõmeru vald – 7. III 1987 Tallinn), muusikateadlane ja ‑kriitik, pedagoog. Heliloojate Liidu liige (1941–50 ja aastast 1956). Isa aidamees, ema mõisavirtin. Oli aastast 1945 abielus Laine Leichteriga.

Lõpetas 1923 Rakvere poeglastegümnaasiumi, 1936 muusikateooria ja kompositsiooni erialal Tartu Kõrgema Muusikakooli (Heino Elleri klass) ning 1931 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna, kaitses 1934 magistrikraadi teemal Richard Wagneri ühiskunstiteose filosoofilis‑esteetilised alused”. Töötas 1929–31 Eesti Rahvaluule Arhiivis, 1930–34  ajalehe Postimees muusikaarvustajana ning 1934–36 isatalus, oli 1936–38 Eesti Rahva Muuseumi stipendiaat (töötas mõnda aega ka Helsingis ja Stockholmis), 1938–40 helikunsti sihtkapitali väljaannete toimetaja ning 1940–49 ja 1956–68 Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikaajaloo õppejõud (aastast 1946 dotsent, 1941 ja 1944–47 dekaan, 1946–49 ja 1961–62 muusikateaduse ning 1966–68 kompositsiooni ja muusikateaduse kateedri juhataja). 1949 tagandati ebaseaduslikult pedagoogi kohalt. Töötas aastast 1951 teetöölise, autolukksepa ja bibliograafina, 1956 õigused taastati. Kirjutas aastail 1930–86 kontserdi‑ ja muusikateatri arvustusi, tegi kaastööd kodu- ja välismaa teatmeteostele, esines loengutega ja koostas raadiosaateid.

Töid

 • Richard Wagner (1934)
 • Eesti helitööd (1937)
 • Kakskümmend aastat eesti muusikat (1938, koostaja ja toimetaja)
 • Mart Saar (1964)
 • Kaasaja muusikast (1970)
 • Valik artikleid (1982)
 • Seitse sajandit eestlaste lauluteel (1991)
 • „Estonia” muusikalise arengu keskusena (1992)
 • Keset muusikat (1997)

Kirjandus

 • Karl Leichter: personaalnimestik. Koostaja V. Jürisson. Tallinn, 1992
 • H. Kiisk. Eesti muusikast ja muusikutest. Tallinn, 1997
 • M. Männik-Kirme. Karl Leichter. Eesti muusikateaduse suurmees. Tallinn, 2002
 • Vastab Karl Leichter. Intervjueerinud M. Kolk. – Teater. Muusika. Kino 1984, 7
 • Karl Leichter elust ja muusikast. – Sirp ja Vasar, 13. märts1987
 • Karl Leichter: [Nekroloog]. – Sirp ja Vasar, 13. märts1987
 • M. Vaitmaa. Karl Leichterile mõeldes. – Sirp ja Vasar, 6. oktoober 1987
 • M. Kirme. Karl Leichteri kriitikast: 95 aastat sünnist. – Teater. Muusika. Kino 1997, 10
 • M. Kirme. Karl Leichter – Eesti Sõna muusikaarvustaja. – Kultuur Eestis sõja-aastail 1941-1944. Tallinn, 1998
 • M. Kirme. Karl Leichter – ideoloogilise puhastustöö ohver. – Eesti kultuur 1940. aastate teisel poolel . Tallinn, 2001
 • M. Kirme. Uurijatele avanesid uued allikad: (Karll Leichteri fondist Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis). – Teater. Muusika. Kino 2001, 5
 • U. Lippus. Müüdi tekkest – Karl Leichter 100. – Muusika 2002, 10
 • M. Männik-Kirme. Karl Leichter ja eesti muusikateaduse algus. – Akadeemia 2002, 11
 • U. Lippus. Ausamba ehitamisest. – Muusika 2003, 2
 • V. Sarv. Esteet ja intellektuaal eesti muusikateaduse algusaegadest. – Sirp, 7. veebruar 2003
 • M. Männik-Kirme. Taasluues Karl Leichterit. – Sirp, 21. veebruar 2003

Arhiivimaterjale

 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, fond M159

Välislinke

Karl Leichter oma kodutalus Näpil remonditud klaveri ees, 1923.

Karl Leichter oma kodus Tatari tänava korteris, Tallinnas, 1968.

ETBL, 2000 (K. Haan), EMBL, ETeadBL; täiendatud 2017