lekseem

lekseem, keeleteaduses 1. sõnavara põhiüksus; sisaldab teabe sõna kuju, muutmise, lauses kasutamise ja tähenduse kohta ning säilib mälus tervikuna. – 2. sõna kui keele struktuuri element vastandatuna sõnale kui kõne elemendile. – 3. leksikaalne morfeem, s.o lihttüvi või sõnatuletuselement.

VE, 2006