Limo rand

Limo rand, Ruhnu saare kaguosas Limo ja Rings-Uddeni vahel paiknev lai (30–50 m) liivane rand. Suur hulk liiva on kuhjunud merest eemale luidetesse. Rand lõpeb mere- ja luiteliivadesse kujunenud 0,3–1 m kõrguse rannaastanguga. Lõuna pool enne Ringsu sadamat muutub rand kitsamaks ning järsemaks. Limo kohal on vees paiknev rannanõlv veidi suurema kallakusega kui mujal. Rannanõlva ülemisel, 200–300 m laiusel vööndil paikneb 2–4 veealust liivavalli, mille kuju ja paiknemine muutuvad sõltuvalt tuule ja lainetuse suunast, tugevusest ja püsivusest, veetasemest ning lahtise liiva hulgas. Paguvee ajal võib mõni liivavall isegi üle veepiiri ulatuda. Nii rannal kui ka rannanõlval lasuv peen mereliiv paikneb aluspõhjakivimeil, jääaegseist setetest on alles vaid munakaid ja rahne, mis laiguti asetsevad rannanõlval sillutisena või hajutatult. Lõuna suunas liivakihi paksus väheneb ning Korsbacka lahes on see vaid 0,5 m.

Teiste Ruhnu randadega võrreldes on Limo rannas setete kuhjumine ja ärakanne rohkem tasakaalus. Kõrge veeseisu ja tugeva lainetusega toimuvate lühiajaliste murrutuste tagajärjed kompenseeritakse pikemaajaliste kuhjeperioodide jooksul. Sügisel ja talvel valdab enamasti murrutus, kevadel ja suvel peen purdmaterjal kuhjub. Näiteks 1990 veebruaris erakordselt tugeva lõunatormiga liikusid rannasetted piki randa tavalise suunaga vastupidi, mistõttu kulutus- ja kuhjealad vahetasid asukohta. Selle tulemusel tekkis rannikul ligi 1,5 km pikkune ja 15–20 m laiune liivakeha kohta, kus harilikult toimub ranna murrutus. Järgneva viie aasta jooksul kandsid valdavad põhjatormid liiva jällegi lõuna suunas tagasi.

Varasemast inimtegevusest on Limo rannas kaks pikka rändkividest laotud lautrit, mis paiknevad suuresti vee all ja ulatuvad kaugele merre. Need takistavad liiva liikumist piki randa lõuna poole. Tänapäeval on Limo rand oma suure liivaala tõttu saare põhiline suvituskoht, siia on rajatud selleks otstarbeks ka majutust pakkuv Limo saun.

Limo rand kuulub Ruhnu hoiuala koosseisu.

Limo ranna lai liivaala, mis lõpeb eelluittega

Limo randa ääristavail luiteil kasvab mets

Limo randa ääristavad kohati üsna kõrged luited.

Limo ranna eelluidetel kasvab kukehari

Vaata ka seotud artiklit

Kirjandus

Loodud 2013