Ruhnu hoiuala

Ruhnu hoiuala asub ringina Ruhnu saarel ja sellest loodes rannikumeres; pindala 848,7 ha, sellest veeosa 89,7 ha.

Asutatud 2007. aastal laiade madalate lahtede, väikesaarte ning laidude, rannaniitude, eelluidete, valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete, hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete, metsastunud luidete, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, liivakivipaljandite, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soolehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikade, aga ka niidurüdi (Calidris alpina schinzii), herilaseviu, raudkulli, hiireviu, rukkiräägu ja liivatülli elupaikade kaitseks.

Ruhnu hoiuala koosseisu kuulub ürglooduse objekt Flisbacka järsak.

Loodud 2013