Ling, Harry

Harry Ling

Harry Ling (18. II 1928 Tallinn – 16. IV 1984 Tallinn), zooloog (terioloog) ja jahindusteadlane, bioloogiadoktor (1980), teenistuja poeg, Ruth Lingi abikaasa. Lõpetas 1952 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Oli 1957–64 ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudi vanemteadur ning aastast 1964 TRÜ zooloogiakateedri õppejõud (aastast 1969 zooloogiakateedri juhataja, aastast 1982 professor). Uuris imetajate (eriti põdra) ökoloogiat ja populatsioonidünaamikat ning ulukite otstarbekat majandamist. Rakendas Eestis imetajate uurimisel esimesena statistilisi meetodeid. Oli Eesti Jahimeeste Seltsi (1967) asutajaid. Juhendas teaduslikult TRÜ zooloogiamuuseumi ning üliõpilaste zooloogiaringi, korraldas noorteadlaste uurimisreise (nt Kõrgõzstani, Altaisse ja Kamtšatkale), lõi jahi- ja metsameestest üle-eestilise ulukivaatlusvõrgustiku.

Töid

 • Eesti NSV imetajad (1954, koos Juhan Auli ja Kalju Paaveriga)
 • Selgroogsete zooloogia (1964, koos J. Auliga)
 • On the composition and productivity of the moose (Alces alces) population in the Estonian SSR. – Suomen Riista 22, 1970
 • Veel kord põdra minevikust, olevikust ja tulevikust. – Eesti Loodus 10, 1972
 • Põder (1981)
 • Jahindusliku uurimistöö probleeme. – Eesti Loodus 3, 1981
 • Kassiraamat (1984)

Autasud

 • Karl Ernst von Baeri medal (1980)

Kirjandus

 • A. Kirk. Harry Ling – meie õppejõud. – Eesti ulukid VI. Tallinn, 1998, lk 5–9
 • A. Kirk. Harry Ling 18. II 1928 – 16. IV 1984. – Eesti Jahimees 2, 2003
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (R. Ling)