Paaver, Kalju

Kalju Paaver

Kalju Paaver (16. XII 1921 Peetri vald – 18. III 1985 Tartu), zooloog (terioloog, paleozooloog, morfoloog), evolutsiooniteoreetik ja filosoof, Tiit Paaveri isa, bioloogiadoktor (1967), ENSV Teaduste Akadeemia akadeemik (1978; kirjavahetajaliige 1968). Lõpetas 1951 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas 1947–85 ENSV Teaduste Aakdeemia zooloogia ja botaanika instituudis (1956–77 zooloogiasektori juhataja, 1978–85 direktor). Uurimusi terioloogia, paleozooloogia, mikroevolutsiooni ja teaduse ajaloo alalt. Rajas morfoloogias evolutsioonilise suuna, lõi kontseptsiooni morfoloogilisest vormist kui dünaamilisest ja adaptiivsest nähtusest. Tuvastas ka kõrgematel loomadel inimtoimeliste mikroevolutsiooniliste muutuste olemuse ja ulatuse. Rakendas uurimistöös mesobioloogilist käsitlusviisi (uuris imetajate subfossiilseid ja tänapäevaseid populatsioone nii morfoloogilise kui ka klassikalise paleobioloogilise meetodiga). Korraldas ja juhtis Eestis innukalt teadustööd. Aastast 1982 ENSV Teaduste Akadeemia presiidiumi liige (kuulus zooloogia probleemkomisjoni).

Eesti NSV teeneline teadlane (1981). Eesti NSV riiklik preemia 1967, Karl Ernst von Baeri preemia 1976.

Töid

  • Eesti NSV imetajad (1957, koos Juhan Auli ja Harry Lingiga)
  • Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибалтики в голоцене (1965, Moskva Looduseuurijate Seltsi preemia)
  • Изменчивость остеонной организации млекопитающих (1973)
  • Вопросы синтического подхода в биоморфологии (1976)

Kirjandus

  • T. Sutt. Teoreetik ja filosoof. – Eesti Loodus 12, 1981, lk 817–819
  • T. Sutt. Kalju Paaver (16. XII 1921 –18. III 1985). – Eesti Loodus 5, 1985, lk 328–330

EE 14, 2000; muudetud 2011