Loona asulakoht

Loona asulakoht, asub Saare maakonnas Kihelkonna vallas Loona külas. Kaevatud 1956–59 (Aita Kustin, Lembit Jaanits). Asulakoht on kuulunud hilisneoliitikumi hülgeküttidele (saakloomaks peamiselt grööni hüljes) ja merekalureile (tursk), kes arvatavasti olid kodustamas metssiga. Hilispronksiajal samale alale ehitatud kivikirstkalmes oli keskse kirstu ümber kaks kontsentrilist kiviringi, mille vahele oli maetud vähemalt 17 surnut. Asula alalt on leitud ka kuus 12.–14. sajandist pärinevat hauda (mees, neli naist ja tütarlaps), maetud peaga põhja suunas; surnuile on kaasa pandud pronksehteid (hoburaudsõlgi, käe- ja kaelavõrusid, spiraalidest peaehteid).

EE 12, 2003