luup (purjekas)

luup (hollandi sloep; ingl sloop, vn шлюп), ühe eespurje (foka) ja ühe suurpurjega (groodiga) ühemastiline purjekas. 19. sajandil kaubaveoks kasutatud ühemastiline kaubalaev (raaluup), kandis 3 raapurje, kahvelgrooti ja 2–3 eespurje.

19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi algaastail oli luup lühikese pukspriidiga, ühemastiline kahvelpurjestusega jaht. Nüüdisajal on luup bermuudagroodi ja ühe eespurjega ühemastiline spordilaev.

MerLe, 1996