kaubalaev

kaubalaev (ingl cargo ship, freighter, merchant ship, vn торговое судно), lasti (kaupu) edasi toimetav veolaev. Lasti iseloomu järgi eristatakse kuivlastilaevu, tankereid ja kombineeritud lasti vedamiseks määratud laevu.

Kuivlastilaevadel veetakse tüki- või segakaupa taaras, pakmetena, konteinerites, praamkonteinerites või lihtrites, treileritel ja üksikesemetena (masinad ratastel, suured ja rasked masinaehitustooted ning metalltarindid), puitmaterjali lahtiselt või pakmestatult, elusloomi, puistlaste. Kuivlastilaevade hulka kuuluvad universaalsed kuivlastilaevad (segalastilaevad), tükklastilaevad ja puistlastilaevad (balkerid). Spetsialiseeritud tükklastilaevad on metsaveo-, autoveo-, veeremi-, konteineri-, raskelasti-, loomaveo-, lihtri-, külm-, parv- jm. laevad.

Kombineeritud laevade (nafta-maagilaevade ehk balktankerite) mitmesugused modifikatsioonid võimaldavad vältida tühisõite – ühes suunas veetakse naftat (naftasaadusi), vastupidises suunas puistlasti või tükikaupa.

Kaubalaevu lastitakse ja lossitakse (lastitöötlus) laeva lastiseadme abil või sadama vahenditega. Tehniliselt ja tehnoloogiliselt eristatakse mitut lastitöötlussüsteemi. Vanim neist on vertikaalne lastitöötlussüsteem: kaup tõstetakse üla- ja vahetekkide laadluukide kaudu vaheseintega eraldatud laadruumidesse. Horisontaalset lastitöötlussüsteemi rakendatakse parvlaevadel, treilerilaevadel ja Sea Bee-tüüpi praameritel (lihtrilaevadel). Liikurmasinad ja treilerid sisenevad laeva omal jõul või vedukite abil rampide ja pardaluukide kaudu, konteinerid ja pakmed tuuakse ratastel liikuvate laadurite abil. Segalastilaevadel kasutatakse kahe eelmise kombinatsiooni (kombineeritud süsteem). Torustiksüsteem toimib tankeritel jt taarata vedelikke vedavatel laevadel pumpade, kergeid puistlaste vedavatel balkeritel pneumolaadurite abil. Konveiersüsteem (rakendatakse raskeid puistlaste, nt maaki vedavail balkeritel) põhineb transportööride, konveierite ja nooriate (koppadega linttõsteseade) süsteemil.

MerLe, 1996