mälu

mälu, informaatikas arvuti vm elektroonikaseadme osa, kus hoitakse digitaalsel kujul andmeid ja programme. Arvuti puhul eristatakse kiiretoimelist, ainult lugemist võimaldavat püsimälu (ROM) ja nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldavat muutmälu (RAM). Laiemas tähenduses nn välismälu – kõvaketas, diskettsalvesti, laserplaadiluger, striimer.

  • Psühholoogias info talletamine organismis, psüühiliste protsesside kogum, mis võimaldab tajuteabe, teadmiste, oskuste, vilumuste jms meeldejätmist, säilitamist, pärastist meenutamist ja kasutamist. Mälu omadusi on maht, kestus, täpsus, valmisolek, kiirus. Info talletamist on seletatud närvirakkude füsioloogiliste ja biokeemiliste muutustega.

VE, 2006