Mõisaküla Kool

Mõisaküla Kool, põhikool, asub Viljandi maakonnas Mõisaküla linnas.

Praegune koolimaja valmis 1976, viilhall 1992. Koolil on spordihoone, raamatukogu ja arvutiklass.

2011/12. õa oli koolis 55 õpilast ja 14 õpetajat (2007/8 õa vastavalt 69 ja 14). Direktor Pirje Usin.

Koolis tegutsevad spordiring ja mudilaskoor.

Koolidirektoreid: Elmar Glück-Raidal (1911–41), Peeter Sõrmus (1941–44), Vaike Pobul (1956–63), Viive Õigus (1963–65), Valdiku Pilt (1965–73), Helga Sams (1973–76), Aavo Kikas (1976–2003), Piret Koorep (2003–).

Mõisaküla Kooli ajalugu

1905–06 tegutses Mõisakülas Jaan Sihveri asutatud 2-aastane eestikeelne erakool (1987 avati kooli asukohal mälestuskivi), 1906 avas Pärnu Eesti Kooli Selts linnas eestikeelse 1-klassilise eraalgkooli (õpilaste arv 120–140), mis 1908 muudeti  viieõppeaastaliseks 2-klassiliseks algkooliks. 1917 muudeti Mõisaküla 2-klassiline algkool progümnaasiumiks, 1919 7-klassiliseks kõrgemaks algkooliks (progümnaasium), kus oli 156 õpilast. Mõisaküla 6-klasssiline kõrgem algkool (ka Mõisaküla linna algkool) oli 1920.–30. aastatel suurim Halliste kihelkonnas ja Pärnu maakonnas. 1940–44 kandis nime Mõisaküla Linna Üldhariduslik Täienduskool ja 1944–50 Mõisaküla linna 7-klassiline Mittetäielik Keskkool, 1944 oli koolis 346 õpilast. 1950. aastal muudeti kool keskkooliks (1. IX 1960 kandis nime Mõisaküla Keskkool), tegutsesid muusikaklassid, aktiivne oli näiteringi ja kontserditegevus ning sporditegevus.1973. aastal kolis kool praegusesse majja, 1992 valmis viilhall (spordihoone). Aastast 1994 on kool munitsipaalkool ja kooli omanik on Mõisaküla linnavalitsus. Õpilaste arv on pidevalt vähenenud, 2005 oli koolis 155 õpilast. Aastast 2007 jätkab tööd põhikoolina.

Mõisaküla koolihoone Pärnu tänaval, kus kool tegutses 1909–44. Hoone hävis Teises maailmasõjas

Posti tänava koolimaja, kus kool tegutses 1944–73 (hoone suleti 1995).

Koolimaja esikülg peale renoveerimist

Loodud 2013