Raidal, Elmar

Elmar Raidal (aastani 1935 Glück; 18. X 1889 Pärnumaa Saarde vald – 09. VIII 1943 Sverdlovski oblast), algkooliõpetaja ja koolijuhataja, kultuuri- ja ühiskonnategelane.

1911-1941 Mõisaküla algkooli juhataja. Mõisaküla Hariduse Seltsi loojaid (1914) ja esimees, näitleja ja lavastaja, seltsi sega- ja meeskoori laulja, Mõisaküla Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu esimees, ilmalik kombetalitaja varrudel ja matustel, Halliste koguduse nõukogu liige, Mõisaküla evangeelse luterliku koguduse asutajaliige, selle nõukogu ja juhatuse liige, Mõisaküla Ühispanga ja ühiskaupluse juhatuse liige, Mõisaküla linnavolikogu liige, Eesti Tööerakonna liige, Kinnitusseltsi Eesti esindaja, Kaitseliidu Halliste malevkonna staabi liige (propagandapealik, nooremleitnant), Noorte Kotkaste malevkonna vanem, oli pikka aega Pärnumaa Õpetajate Liidu esimees, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige ja Õpetajate Koja nõukogu liige.

Osales Vabadussõjas.

Autasustatud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgiga (1938).

14. VI 1941 küüditati, suri Nõukogude Liidus Sverdlovski oblastis Likino vangilaagris.

Loodud 2013