Maack, Richard

Richard Otto Maack [ma:k] (Maak; 4. IX 1825 Kuressaare – 25. XI 1886 Peterburi), arvatavasti baltisaksa päritolu vene maadeuurija.

Töötas pärast Peterburi ülikooli lõpetamist (1852) Irkutskis gümnaasiumiõpetajana 1852–60 (vaheaegadega). Võttis Vene Geograafiaseltsi Siberi osakonna ülesandel ette kolm suurt teaduslikku ekspeditsiooni: reisis Sahhas (Viljui ringkonnas 1854–55), Amuurimaal (1855; mõlemas oli kaasas Mihkel Fuhrmann) ja Ussuuri jõgikonnas (1859). Avaldas nende piirkondade kohta botaanika-, geograafia-, geoloogia-  ja etnograafiaalaseid kirjutisi. Tema juhitud ekspeditsioonidel oli Siberi ja Amuurimaa loodusgeograafia tundmaõppimises märkimisväärne osa ning need aitasid hõlvata Vene impeeriumi seni vähetuntud sisealasid.

Maacki nimi on antud maakia taimeperekonnale ning mitmele putukaliigile (nt maacki pääsusaba). 

Töid

  • Вилюйский округ Якутской области. 1–3. (Санкт-Петербург, 1877–1887)
  • Путешествие по долине реки Уссури. 1–2. (Санкт-Петербург, 1862)

Kirjandus

  •  F. J. Ruprecht. Die ersten botanischen Nachrichten über das Amurland. Zweiter Abtheilung. Bäume und Sträucher, bearbeitet von Richard Maack. – Bulletin de l` Academie Imperiale des Sciences de St.- Petersbourg, 1857, lk 257–267
  • E. Varep. 150 years since the birth of Richard Maack. – Tartu Ülikooli Toimetised 393, 1976, lk 166–173
  • E. Tammiksaar. Maack Richard. – Encyclopedia of the Arctic, 2. New York, London, 2005, pp 1217–1218
  • A. Must. Richard Maack.— Saaremaal sirgunud Siberi-uurija. – Akadeemia 11, 2014, lk 1983–2010

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (E. Tammiksaar); muudetud 2014