mullakaitse

mullakaitse, meetmed, mille eesmärk on mulda ja mullastikku kui loodusvara säilitada, parandada, kaitsta hävitamise, degradatsiooni ja saastamise eest ning kahjustatuse korral taastada. Mullakaitse on lahu­tamatus seoses vee-, taimkatte- ja maastikukaitsega ning moodustab ökosüsteemide kaitse osa. Mullakaitse ees­märk on seista selle eest, et produktsioonivõimelist põllu- ja metsamajandusmaad jääks vähem ehitiste, teede, karjääride ja kommunikatsiooniliinide alla, takistada muldade kõrbestumist, kuivamist, sooldumist ja soostumist ning kaitsta mulda ärauhtumise (mulla erosioon) ja ärapuhumise (deflatsioon) eest. Mullakaitse ülesanne on ka reguleerida mullas keemiliste elementide puudust või liiga, suurendada mulla puhverdusvõimet, vältida mulla tihendamist raskete masinatega, loomade karjatamisega või mis tahes muul viisil, saastumist kemikaalidega ning hävimist ehitustegevuse, olme ning ebaõige maaparanduse ja agrotehnoloogia tõttu. Mulla ja mullastiku parim kaitse on tema kasutamine taimede kasvatamiseks.

EME 2, 2009