Orjaku

Orjaku sadam 1996. aastal

Orjaku, küla Hiiu maakonnas Käina vallas Kassari lääneosas, hõlmab ka Orjaku poolsaare ja Reigi saare; 69 elanikku (2000). Suvituspiirkond (mitu puhke- ja suvemajadega turismitalu). Orjaku sadam teenindab põhiliselt purjesportlasi ja merematkajaid.

Limneamere IV arengustaadiumis oli Orjaku Kassari saarestikus paiknev piklik saar, mõnisada aastat hiljem Kassariga liitunud poolsaar. Muinasajal oli Orjakul arvatavasti sadamakoht; Orjaku nime on esimest korda mainitud maadejagamisel 1254 (Oriwocko), küla kohta on teateid aastast 1565 (Oryack). 16. sajandi II poolest on piiskopi aladel teada ka Orjaku vakus, mõis (Orjak) rajati vahemikus 1606–12, 19. sajandi alguses muudeti see Emmaste mõisa kõrvalmõisaks. Peterburi kaitseks rajatav merekindluste süsteem nägi ette Orjakule torpeedopaatide sadama ehitamise: 1912 rajati 2 kaitsemuuli ja laevasild. 1930. aastail süvendati Jausa lahes 2,2 kilomeetri pikkune sissesõidukanal, silda pikendati ning Orjakut hakati kasutama rannasõidusadama ja purjekate talvekorterina. 1962 asendati sissesõidumärgid tarindbetoontulepaakidega. 1996–98 peeti Orjaku sadama kaudu parvlaevaühendust Triigi sadamaga.Orjaku jääb Käina lahe – Kassari maastikukaitseala piiresse. Orjaku linnuvaatlustornist avaneb suursugune vaade ümbritsevale meremaastikule ja linnurohkusele, pilliroostikus oleva loodusraja ääres paikneb looduskaitsealune, paljude muistenditega seotud Tõllukivi (ümbermõõt 13,3 m).

MerLe, 1996; EE 12, 2003; muudetud 2011