Paistu Kool

Paistu Kool, munitsipaalasutus, põhikool-lasteaed, asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Sultsi külas.

2012/13. õa oli koolis 56 õpilast ja 13 õpetajat (2005/6 õa vastavalt 112 ja 16), kolmes lasteaiarühmas 52 last. Direktor Merike Kald.

Kool-lasteaias on mitu muusika- ja spordiringi, tegutsevad Kaitseliidu eriorganisatsioonid Noored Kotkad ning Kodutütred.

Praegune koolimaja valmis 1938 (renoveeritud 2000. aastatel), koolil on võimla.

Direktorid: Artur Luuberg (1964–84), Urmas Tuuleveski (1984–91), Marja Kurm (1991–2001), Innar Allvee (2001–04).

Ajalugu

Forseliuse Seltsi andmetel toimus Paistus õppetöö aastal 1687.1837 rajati kool Õisu valda Lolli tallu Õisu mõisniku von Sieversi poolt. 1842 viidi kool üle Köönile, kuhu vald ehitas savipõrandaga korstnata hoone. 1860 viidi kool üle Õisu mõisa lähedale Kalvrele. 1872 ehitas vald Õisu mõisniku antud Kitsi talu maa-alale ühe klassitoaga ja õpetaja korteriga koolimaja, mis sai nimeks Peebu algkool (mälestuskivi Peebu-Õisu koolile asub praeguse koolihoone lähedal). 19. sajandi lõpus 20. sajandi algul töötasid koolis pikemat aega Friedrich Akel (1877–1900, rajas kooli juurde viljapuuaia), Andres Pärtma (1901–18) ja Abram Valgemäe. 1930 nimetati Õisu algkooliks, koolis oli kuus klassi. 1939 valmis uus koolimaja, kooliga liideti ka Tölli (Aidu) kooli kolm klassi. 1947–62 Õisu Mittetäielik Keskkool, seejärel  Paistu 8-klassiline ja aastast 1988 9-klassiline Kool. 1967 liideti kooliga suletud Loodi algkooli klassid. 1991–2009 kandis nime Paistu Põhikool. 2003 valmis võimla, 2004 avaliku puhkeala. 2009 loodi lasteaiarühm ja rajati avalik väikelaste mänguväljak.

Paistu kooli hoone

Paistu kool

Õisu-Peebu kooli mälestuskivi

Välislingid

Loodud 2013