pautimine

pautimine, ka vändamine (ingl tacking, vn поворот оверштаг), vastutuult sõitva purjeka või paadi ühelt halsilt teisele pööramine (pöörde nimetus on paut).

Kahvelkuunariga pautimisel tuleb hoo võtmiseks eelnevalt veidi vallata. Seejärel keeratakse rool (roolileht) sujuvalt pealtuulepardasse (poordi), eespurjede soodid lastakse lahti ja viimase masti kahvel- või bermuudapuri veetakse pealtuuleparda poole.

Kui vöör on vastutuules, siis pöörde hoogustamiseks eespurjed bakitakse. Laev hakkab vallama. Niipea kui teised purjed hakkavad vedama, lastakse eespurjed üle, seatakse kõik purjed tuulde ja laev jätkab liikumist uuel halsil.

MerLe, 1996; VE, 2006